Jó hírnév-per


HOLCIM keresete:  Eszköz per tájékoztató


A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság 2013. november 6. napján kelt, Pfv.IV.20.857/2013/6. számú ítélete a Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság – HOLCIM felperes keresetét teljes egészében elutasító - 2.Pf.21.449/2012/5. számú jogerős ítéletét hatályában fenntartotta.