Felszólalás a HOLCIM konszern anyavállalat svájci közgyűlésén(2013.04.17.)

Teljes szöveg magyarul:


Tisztelt Elnök Úr, kedves Hölgyeim és Uraim!


A közgyűlések állandó napirendi pontjaként ezúttal is felszólítom a konszernvezetést, hogy haladéktalanul adja vissza jogos tulajdonosainak a HOLCIM által immár több mint 18 éve jogtalanul bitorolt magyarországi hejőcsabai cementgyárat.

Ismét emlékeztetem Önöket arra, hogy 2004. október 23-án jogerős bírósági ítélet született arról, hogy a Schmidheiny-Holcim konszern vállalatai jogszabálysértően eltulajdonították a Magyar Cement Kft. tulajdonát képező Hejőcsabai Cementgyár többségi részvényeit.

A legutóbbi közgyűlés óta ebben a kérdésben mindössze annyi történt, hogy jogerős bírósági ítélet fogadta el azon álláspontunkat, hogy az európai gondolkodásmód két alappillére a római jog és a tízparancsolat szerint nem csak azt állíthatjuk, hogy részvényeinket eltulajdonították, elszerezték, hanem azt is joggal mondhatjuk, hogy a Schmidheiny-Holcim konszern a cementgyári vagyonunkat ellopta.

A római jog szerint ugyanis „non enim ex opinione singulorum, sed ex communi usu nomina exaudiri debere”, vagyis a jog nem tulajdoníthat más jelentést a szavaknak, mint a hétköznapi nyelv. Európában pedig a tízparancsolat szóhasználata része a köznyelvnek. Ennek megfelelően a „Ne lopj!” fogalomba magától értetődően beletartozik a jogszabályellenes eltulajdonítás és az is, hogy akik ezt cselekszik, azok tolvajok.

Mindezek alapján ismételten felszólítom a tolvaj Schmidheiny-Holcim konszern vezetőit, hogy adják vissza az ellopott cementgyárunkat.

Ezen túlmenően Önöknek, az itt jelenlevő több mint ezer részvényesnek szeretném ismételten felhívni a figyelmét arra, hogy a Schmidheiny-Holcim konszernvezetés az éves beszámolók magyarországi adatait hosszú éveken keresztül tudatosan meghamisította.

A Magyar Cement Kft. tulajdonát képező cementgyárat Holcim sajátjaként tüntette fel a mérlegbeszámolóban az ezzel ellentétes jogerős bírósági ítéletek ismeretében is, azt állítva, hogy Holcimnak 1.750.000 tonna cement termelő kapacitása van Hejőcsabán.

Megjegyzem, hogy az erre vonatkozó múlt évi közgyűlési felszólalásom nem volt eredménytelen, mert az ez évi beszámolóból már törölték a Hejőcsabai Cementgyárat a Holcim termelő kapacitásai közül.

Érdemes azonban Önöknek elgondolkoznia azon, hogy mennyire megbízhatóak az éves beszámolók adatai, ha a konszernvezetés adott esetben önkényesen kozmetikázhatja azokat. Önök már megtapasztaltak egy másik Schmidheiny „földetérést” („grounding” Swissair csőd).


Dr. Kálmán Petra

A Magyar Cement Kft. tulajdonosainak képviseletében.