Felszólalás a HOLCIM konszern anyavállalat svájci közgyűlésén (2015.04.13.)


Tisztelt Elnök Úr. Tisztelt Elnökség, Tisztelt Részvényesek!


Én itt a közgyűlésen – mint évek óta mindig – a HOLCIM részvényeseként, és egyúttal mint a magyar magánszemélyek kizárólagos tulajdonban levő Hejőcsabai Cementgyár tulajdonosi képviselője szólalok fel.

Mint részvényes a legnagyobb elismerésemet szeretném kifejezni a Társaság jelenlegi vezetésének az elmúlt évi munkájával kapcsolatban. Nem csak, és nem is elsősorban a rendkívül imponáló mérlegadatok, számszerű eredmények miatt, hanem azért, mert meggyőződésünk szerint HOLCIM konszern jó irányba indult el. Minden szempontból a legjobb akar lenni és látszik, hogy ennek érdekében jelentős lépéseket tesz. Felkészül a versenyre. A LAFARGE-val való egyesülés ennek a koncepciónak csak egy eleme, ha még oly fontos eleme is. Azért ide kiállni, hogy ezt tőlem hallják, még nem lett volna értelme. Ezért folytatom.

Az új konszernvezetés ugyanakkor nem volt képes felismerni, hogy egyes akkut problémák a megszokott döntési mechanizmussal nem fognak megoldódni, ezek kezeléséhez a vezetők egyedi felelősségvállalása szükséges. Itt van a mi példánk:

Önök Elnök Úr és a többi urak itt az emelvényen mind tudják, hogy immár több mint húsz évvel ezelőtt HOLCIM konszern jogszabálysértő módon eltulajdonította, nem túlzás azt mondani – olvasható a Legfelsőbb Bíróság Ítéletében -, Önök ellopták a cementgyárunkat.

Mit tettek és mit tesznek ebben a helyzetben önök a régi megszokott problémamegoldó mechanizmusuk szerint? Jelentéseket kérnek különböző részlegeiktől, ügyvédi irodáktól, kibúvókat keresnek és már nem csak kifelé, hanem egymásnak és önmaguknak is hazudnak.

Mire van még Önöknek felelős vezetőknek szükségük ahhoz, hogy rendezzék a kialakult lehetetlen helyzetet azon kívül, hogy egyértelműen tudják: a HOLCIM konszern nevében néhány HOLCIMOS gazember ellopta mások vagyonát?
Mit tesznek Önök ebben a helyzetben? A nagykövetükön, a svájci államapparátus minden mobilizálható emberén és szervezetén keresztül és érdekérvényesítésük kimeríthetetlen tárházának totális bevetésével megpróbálják megakadályozni, hogy a hejőcsabai cementgyár jogos tulajdonosai a gyárat üzembe helyezzék.

Feltételezem, Önök nem gondolják komolyan, hogy mi feladjuk. Annál már talán jobban ismerik a történelmünket, miniszterelnökünket és minket magunkat: „Magyarország a szabadságharcosok országa volt, ma is az és az is marad." (O.V.).

Az éves közgyűlésen, mérlegbeszámolón illik a számok nyelvén fogalmazni. Ezért felszólalásom azzal zárom, hogy felsorolom milyen kártérítési perek vannak folyamatban jelenleg HOLCIM konszernnel szemben, amelyek jogalapját jogerős bírósági ítéletek már megállapították:


1. Részvény-per: mértékadó szakértői vélemény szerint a részvényeink eltulajdonításával okozott kár összege
  43.637.345 CHF
    Az ehhez tartozó törvényes késedelmi kamat összege
208.480.900 CHF.


2. Eszköz-per: a korábban HOLCIM által fizetett bérleti díjjal számolva a cementgyár 20 éven keresztüli rosszhiszemű jogcím nélküli használata után fizetendő használati díj összege
  87.469.225 CHF
    Az ehhez tartozó törvényes késedelmi kamat összege
  67.821.405 CHF
    A múlt pénteki forint svájci frank árfolyammal számolva.

3. Ezekhez jön hozzá a gyár újraindításának költsége, ami a megvalósíthatósági tanulmányok szerint

  48.780.488 CHF.

EZEK MINDÖSSZESEN

456. 189.362 CHF összeget tesznek ki.


A mérlegben szereplő milliárdos és tízmilliárdos számokhoz képest mondhatják Önök, hogy ez nem is olyan sok. Mondhatják azt is, hogy ez túl sok. Erre ismét egy klasszikusunkat kell idéznem: tetszettek volna kevesebbet lopni. Szokásuk szerint mondhatják azt is, hogy ennek a fele sem igaz. Hallottunk már ilyent húsz évvel ezelőtt is: akkor SCHMIDHEYNI úr ezt mondta: NEM ENGEDHETJÜK, HOGY EGYESEK MEGSZEREZZÉK AZ ELLENŐRZÉST A BERUHÁZÁSAINK FELETT. Aztán kiderült, ki kinek a beruházását akarta megszerezni.

AZ IGAZSÁG ELŐBB VAGY UTÓBB KIDERÜL, hogy végül egy számomra fontos klasszikust idézzek.Köszönöm hogy meghallgattak.

P.Kálmán