Magyar Cement levele a HOLCIM Hungáriának (2011. április 15.)

Tisztelt Igazgató Urak!


A 2011. április 5. napján kelt leveleikre válaszolva a 2010. december 1-i levelünkkel összhangban akként nyilatkozunk, hogy a Magyar Cement Kft. továbbra is az 1994. augusztus 8-i privatizációs adásvételi szerződéssel megvásárolt és a tulajdonát képező ingatlanok, termelő eszközök és azok alkotórészei haladéktalan birtokba adását és azok használata után 1994. szeptember 1-óta járó bérleti, illetve használati díj megfizetését várja el a Holcim Hungária Zrt. részéről, és nincs szándékában az ingatlanokat és termelő eszközöket a Holcim Hungária Zrt. birtokában, illetve használatában hagyni, vagy azokra vonatkozóan a Holcim Hungária Zrt. részére bármiféle jogot engedni.

Bővebben...